Verhalen over de uiterlijke mens

Door mijn belangstelling voor de vrouwenemancipatie en het plezier om kleding op schaal te maken is het verhaal over: "Vrouwen en kleding door de eeuwen heen” ontstaan.

In vogelvlucht laat ik zien hoe de ideaalbeelden van het lichaam in de mode zijn ontstaan en hoe zij zich, door de eeuwen heen, hebben ontwikkeld.

Ter illustratie gebruik ik kleding op schaal waarbij ik laat zien wat wij als vrouwen  zoal niet gedaan hebben om aan een ideaalbeeld te voldoen.

Al vertellende probeer ik uitteleggen dat het spel van verhullen en onthullen dat wij mode noemen zo zijn consequenties kan hebben.

Naast informatie over kleding vertel ik ook verhalen over het vrouw-zijn en de kracht waarmee vrouwen hun weg vinden.

Voor zowel mannen als vrouwen blijkt dit een boeiend onderwerp te zijn.

Praktische gegevens:
Vrouwen en kleding door de eeuwen heen.
Duur 60 minuten excl. pauze.
Prijs: € 95,00.
Excl. reiskosten € 0,15/km.

 
Verhalen over de innerlijke mens

Dat liefde verbindt, daar vertel ik over.

Verhalen over die kleine, gewone en bijzonder kwetsbare menselijkheid. Over de liefde, vallen en opstaan, daden en dromen, verlangen en verliezen, zoeken en vinden.

Mooie en ontroerende verhalen over de lach, de lust, het verdriet en de lichtheid.

Deze verhalen zijn in te zetten tijdens een samenzijn met een 'sociaal cultureel' tintje. Zoals verjaardagen, jubilea, Sara vieringen, Halloween, kerst of paasfeest. Of gewoon omdat je wat mensen wilt uitnodigen die graag genieten van het vertellen van verhalen.

Het is ook mogelijk om een serie verhalen naar wens samen te stellen.
Denk bijvoorbeeld aan thema's als vrouw-zijn, levensfasen, verlangens leven, verbinding maken, afscheid nemen. Jij reikt het gewenste onderwerp aan en ik creëer een verhalenketting op maat.

Praktische gegevens:
Duur 60 minuten excl. pauze.
Prijs: € 75,00.
Excl. reiskosten € 0,15/km.


 
Verhalen over de wonderlijke mens
 
Ik heb mij tijdens mijn leven  steeds meer verdiept in onze verbondenheid, onze  eenheid, met de natuur. Wij zijn deel van die natuur, wij zijn deel van het grotere  geheel en komen daar uit voort. Ook onze eigen wonderlijke mensennatuur kan mij  mateloos boeien en verwonderen.
Ik heb er voor gekozen een opleiding te doen tot heks omdat deze opleiding tot doel had  het innerlijk weten te ontwikkelen en om de binnen- en buitenwereld helder te leren  waarnemen.
Daarnaast ben ik verbonden geweest met de Reizende Aarde School. Dit bracht mij bij  een dieper besef van de eenheid van alles. Ik ervaar dit als liefde, dat wat wij zijn, dat wat alles is.
  
Als mens hebben wij het spel op aarde te spelen, ons te verbinden met dat wat ons  aangereikt wordt. Eenieder doet dat op zijn of haar eigen wijze. En juist die wonderlijke  eigengereidheid van de mens wekt steeds weer mijn interesse, mijn ontroering, mijn  verwondering, mijn lach.. We zijn allemaal zo hetzelfde en zo anders, liefde heeft  zoveel vormen.
Daar vertel ik graag over in wonderlijke vertellingen, soms in de vorm van waargebeurde  verhalen, soms als legendes, fabels of sprookjes. 
Mijn verhalen over de wonderlijke mens werken vaak als spiegels, ze brengen verbinding  omdat we ons in elkaar herkennen, we herkennen onze eigen 'gekte' en 'wijsheid' in het  verhaal van de ander. Dat kan een bevrijdend en helend effect hebben.
  
Praktische gegevens:
Duur 60 minuten excl. pauze. 
Prijs: € 75.00 
Excl. reiskosten € 0,15/km.